Home

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten het totale maatregelenpakket omtrent corona aan te scherpen. Daarmee moet Zaal Zuid, eerder dan gedacht, per ingang van dinsdag 15 december 2020 de deuren sluiten. Zaal Zuid gaat het komende jaar verhuizen en in de loop van 2021 openen wij onze deuren aan het Hazemeijer Hengelo.


Met Zaal Zuid kunstpodium organiseert Oyfo Kunst & Techniek een paar keer per jaar tentoonstellingen beeldende kunst in Hengelo. Rondom de tentoonstellingen worden prikkelende educatieve programma’s voor het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld die passen in de verschillende leerlijnen. Een educatief programma dat aansluit op 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Zaal Zuid is een podium waar een breed publiek kennis kan nemen van interessante tentoonstellingen.

 

Ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau worden in zowel solo- als groepstentoonstellingen onder de aandacht gebracht. Ook besteedt Zaal Zuid aandacht aan de recente geschiedenis van waaruit zij is voortgekomen. Daarnaast legt zij verbanden met andere culturele gebieden vanuit het perspectief van de kunst. Zaal Zuid staat voor inspiratie, ontmoeting, kennisuitwisseling en een frisse blik. De educatieve programma’s bevorderen de betrokkenheid van het onderwijs en haar leerlingen met beeldende kunst. Zaal Zuid ondersteunt de ambities van de gemeente Hengelo op het gebied van kunst en cultuur van harte. Samenwerking met andere partijen staat daarom hoog op de agenda.

 

Voor de programmering van Zaal Zuid heeft Oyfo tentoonstellingsmaker Johan van der Veen aangetrokken. Van der Veen beschikt over een breed netwerk in de hedendaagse kunst binnen en buiten Hengelo en heeft ruime ervaring met het maken van bijzondere tentoonstellingen op het snijvlak van professionele beeldende kunst en educatie.

 


Actueel

Vlakleuruimte: 25 oktober t/m 20 december

Vlakleuruimte: 25 oktober t/m 20 december
Actueel

Uitgesteld: filmpremière Het flakkeren van energie

Uitgesteld: filmpremière Het flakkeren van energie