De opening vindt plaats op:

Zondag 31 januari 2016 om 16.00 uur.
De tentoonstelling zal worden geopend met een korte inleiding.
De tentoonstelling is te zien van 31 januari t/m 3 april 2016.
 

Locatie:

Expositieruimte Zaal Zuid, Esrein 11, 7553 CX Hengelo
 

Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 13.00-16.00 uur
(i.v.m. voorjaarsvakantie en pasen gesloten op 2, 3, 4 en 27 maart)
zaterdag en zondag 13.30-17.00 uur

Bij deze tentoonstelling is door CREA een educatief programma ontwikkeld voor basis- en voortgezet onderwijs. Voor verdere informatie: onderwijs@creahengelo.nl

Vindplaats & Ontginning

Zaal Zuid kunstpodium heeft drie kunstenaars uitgenodigd om een presentatie te maken die bestaat uit historisch materiaal uit de collectie en het foto- en filmarchief van Museum Hengelo. De kunstenaars Tine Kemperman (Hengelo), Ton Harmsen (Enschede) en Remco Dikken (Borne) hebben allen een bepaalde affiniteit met geschiedenis, verzamelingen, fotografie en film. Zij zullen vanuit een kunstenaarsblik een selectie maken uit deze collectie en dit archief. Deze keuze, aangevuld met eigen werken van de kunstenaars, zal in Zaal Zuid kunstpodium worden gepresenteerd tijdens de voorjaarstentoonstelling in 2016.

 

Tine Kemperman

Wissink familie Mees

 

 

Ton Harmsen

 

Remco Dikken

Let's play ball 2015, 27,5 x 19,5 cm acrylverf op papier

 

Zaal Zuid kunstpodium wil in haar tentoonstellingen een relatie leggen tussen de geschiedenis van maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen met die van de hedendaagse kunst. Collecties met deze geschiedenis als uitgangspunt zijn niet alleen van historisch belang. Kunstenaars die met beelden en objecten werken en daarmee een verhaal of een bepaalde opvatting willen verbeelden, zullen vanuit een andere visie naar oude foto’s en filmfragmenten of gedateerde gebruiksvoorwerpen kijken dan historici dat doen.

 

Ontdekken kunstenaars andere kwaliteiten in dit materiaal door anders te kijken?
Vinden zij schoonheid en ontroering, of vreemde en grappige zaken in dit oude materiaal?
En welke verbindingen weten kunstenaars te leggen tussen dit erfgoed en hun eigen werk en is er dan sprake van een wederzijdse beïnvloeding; ontstaan er dan ook nieuwe betekenissen?
De tentoonstelling hoopt op deze vragen een verrassend en inspirerend antwoord te kunnen geven.

 

Naast de tentoonstellingen van Zaal Zuid is er een uitgebreid en uitdagende programma voor educatieve doeleinden gemaakt die met name voor het basis en voortgezet onderwijs zijn bestemd. Deze educatieve programma’s voldoen aan landelijke richtlijnen, “Cultuureducatie met Kwaliteit’’. CmK kan daarom een onderdeel zijn van de lesstof binnen het curriculum.